bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Port Marina Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Port Marina Hotel - Халкидики / Касандра, Пефкохори

Празници - Намаления и промоции

552лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
393лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
213лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

16 резервации наскоро
134лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
393лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
552лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
689лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
965лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

13 резервации наскоро

Port Marina Hotel е добър тризвезден хотел с относително голяма територия и добре озеленена площ, който се намира само на 620 метра от дългата пясъчна ивица на морето, в тих район между селищата Пефкохори и Палиури. Хотелът разполага с олимпийски размери басейн със слънчева тераса с шезлонги и чадъри, както и бар-ресторант на басейна. От терасите на стаите се разкрива изключително красива гледка над палмите към крайбрежието, Ситония и Атон. Хотелът предоставя добро съотношение между качество и цена.

Местоположение на Port Marina Hotel, Халкидики

Port Marina Hotel се намира на Касандра (Халкидики) само на няколко минути с кола от Пефкохори и в близост до Xenia Beach и Chaniotis Beach. Точно срещу хотела се намира лиман, който се използва за пристанище на лодки и малки яхти, от двете страни на който се простират дълги пясъчни плажове, а един от най-добрите плажове на Касандра - Палиури, е само на 3 километра и половина.

разстояние до центъра: 3.8km

Удобства в Port Marina Hotel

Удобства и услуги:
- спортните съоръжения в хотел Port Marina включват баскетболно игрище и фитнес зала
- 24-часова рецепция
- чадъри и шезлонги на плажа и басейна
- фоайе
- външна детска площадка
- паркинг
- басейн и бар на басейна
- детски басейн
- ресторант
- Wi-Fi интернет достъп
- гледане на деца (платена услуга)
- съхранение на багаж

Политика на настаняване:
Настаняване: 15:00 часа
Напускане: 11:00 часа
Период на работа
Хотел Port Marina работи от 23 Април до 30 септември.

Стаи и настаняване в Port Marina Hotel

Стаите разполагат със самостоятелен балкон с изгед градина, море или басейн. Удобствата на стаите включват климатик, балкон или тераса, сателитна телевизия, баня с душ, тоалетни принадлежности, сешоар, кухненски кът, хладилник и телефон.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

727лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1003лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1985лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2700лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1003лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
727лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
623лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
860лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1216лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
939лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2475лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1582лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1747лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2471лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1073лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1390лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
519лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
717лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
415лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
573лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1155лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
878лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
584лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
742лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1042лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
805лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
289лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
722лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
335лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1118лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
217лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
447лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
997лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1617лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
430лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
311лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1341лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1737лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1207лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1563лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
867лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1144лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
433лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
671лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
830лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
934лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1290лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1464лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1068лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1147лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
537лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
695лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
894лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
578лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1901лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1426лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1216лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
939лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1318лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1002лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2107лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1553лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
727лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1003лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1003лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
727лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2622лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2001лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
651лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1034лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1181лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
884лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3336лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4369лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
884лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1181лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
690лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
492лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
454лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
593лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
998лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1412лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2166лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2889лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
559лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
361лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
671лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
433лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2867лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2076лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1797лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2417лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1657лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2211лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1842лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2556лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1183лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1658лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1661лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2294лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
727лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1003лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1547лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2064лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2325лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3183лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3059лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2335лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
965лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
689лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2569лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1675лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1003лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
727лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2824лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1997лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2849лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1955лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2035лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1397лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2080лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3081лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3081лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2080лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1842лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2556лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1579лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1184лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
730лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
928лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1657лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2211лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
899лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
662лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
745лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
448лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
559лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
361лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
559лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
361лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
433лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
671лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2118лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1498лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2824лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1997лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1434лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
808лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1038лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
571лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1117лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1628лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1616лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1141лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
623лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
860лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2424лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3317лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
939лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1216лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1610лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2084лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3006лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2240лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1114лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
876лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3791лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
2770лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3032лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2011лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1069лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1465лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1118лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
722лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1301лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2195лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2044лв
13-19 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1187лв
13-19 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
831лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1245лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2349лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1583лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2972лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4401лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1486лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2200лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1747лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2471лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2471лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1747лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1248лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1498лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1765лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2118лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2118лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1498лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2035лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1397лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3590лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1498лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2556лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2760лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3868лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2118лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
717лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2200лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1765лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1486лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1248лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
519лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
774лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1012лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2166лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1731лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2369лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2889лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
868лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
671лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3579лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2578лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3010лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2287лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1736лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1320лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1299лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3336лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4369лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1022лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
742лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
584лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2383лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3240лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2622лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
2185лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1668лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2001лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2889лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1216лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
939лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2166лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5428лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3877лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2137лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1517лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1758лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1283лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
690лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
492лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1098лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1822лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
289лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
447лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
454лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
989лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1703лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
593лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1384лв
3-10 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2385лв
3-10 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
505лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
782лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
217лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
335лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
10320лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
7710лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2657лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1830лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1006лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2413лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2700лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1402лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3446лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3976лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1003лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1955лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
727лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2849лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2007лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1453лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2442лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1676лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2824лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2471лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1997лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1747лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1765лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1248лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1349лв
24.06-07.07
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1864лв
24.06-07.07
на човек

13 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1765лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3049лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
998лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2258лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1412лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1248лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1765лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1248лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1412лв
27.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
998лв
27.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1453лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2007лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1009лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
732лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
860лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
623лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2068лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1514лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2290лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3183лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2485лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1770лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1042лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
805лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2841лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3790лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
975лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2525лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1252лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1905лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1287лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
718лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1011лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
916лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
928лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
730лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
876лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1114лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
730лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1334лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
928лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1750лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2613лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3507лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3240лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2383лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3317лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2424лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1238лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1653лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1842лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2556лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2635лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1911лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3175лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
796лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2174лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2765лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1907лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1073лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4137лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2951лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
492лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
690лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
393лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
552лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
902лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
625лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
749лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
472лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
782лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
671лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
433лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
505лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
447лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
289лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
570лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
926лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
831лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2385лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1347лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1384лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
664лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1080лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
671лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
433лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
593лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
782лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1022лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
505лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
671лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
433лв
11-17 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
782лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
505лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
570лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
578лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
894лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
926лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
997лв
13-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
621лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
483лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1617лв
13-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
949лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
633лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1580лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2304лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1849лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1768лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2662лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2676лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2755лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1862лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2471лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1747лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3081лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1248лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1414лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
998лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1765лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1747лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2471лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2080лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1038лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
998лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2471лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1434лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1412лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1747лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1747лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2471лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2247лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3177лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1434лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1038лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2849лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
830лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1147лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1955лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
998лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1117лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1628лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
860лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
830лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2007лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1414лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
623лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1038лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1147лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1147лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
830лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1453лв
24.06-08.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1434лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
727лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1380лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1498лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2118лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1934лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1003лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2746лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3883лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1712лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1498лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2424лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2118лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
623лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
860лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2007лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1453лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1765лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4070лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2793лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1248лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1747лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
717лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
519лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4544лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2471лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3140лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1765лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1498лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2118лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2828лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1997лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1010лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
713лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1248лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1117лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1628лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
11581лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
653лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4472лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3043лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
792лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3590лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1747лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
15510лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2556лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2471лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
717лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
519лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2471лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1720лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1147лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
830лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1747лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1246лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2118лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3709лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2442лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2675лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1676лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1498лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
519лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3663лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1765лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2310лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3022лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1248лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
717лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2520лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3223лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
571лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2222лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
808лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2178лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1557лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
982лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2233лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2944лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1299лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3183лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2338лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2356лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3169лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1487лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2004лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2084лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2210лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3067лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1610лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2369лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1731лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1238лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3791лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
695лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2432лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1653лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1878лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2770лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
537лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2578лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3579лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1657лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1216лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2211лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
939лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6192лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4847лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1216лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
671лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
868лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1042лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
939лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
805лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2367лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1894лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2527лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
3158лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2238лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2962лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1264лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1785лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1389лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
987лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1275лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
999лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2586лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3479лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1157лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1473лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2641лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3471лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2505лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1866лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3002лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3932лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2185лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1668лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1671лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1315лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
928лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
730лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1114лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3780лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
876лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2780лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1022лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1299лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3144лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3564лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2471лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
876лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1114лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4672лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
928лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3780лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2780лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
730лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3055лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4004лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2613лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3507лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
3812лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1299лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1022лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2780лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3006лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2240лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3780лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4999лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1022лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1299лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1977лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2597лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2596лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3423лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
1997лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2551лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
3398лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
2505лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
695лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2084лв
17-23 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
537лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1610лв
17-23 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
4009лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
5512лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1216лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1574лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
939лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2049лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
868лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
671лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2166лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2889лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
3579лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2578лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2166лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2889лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1653лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1238лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
2376лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3377лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1687лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2307лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
697лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1198лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
935лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1594лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1180лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1655лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
298лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1123лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1640лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
965лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
416лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
689лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
674лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
984лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
689лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
965лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2051лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1497лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
938лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
642лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
934лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
657лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
876лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
599лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
200лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
425лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
319лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
267лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
321лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
202лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2308лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
1307лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1649лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1301лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
934лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
784лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
744лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
467лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1006лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
782лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
559лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
650лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
505лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
361лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3883лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2746лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1248лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1765лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1248лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
519лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
717лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1765лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1059лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1248лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
749лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1765лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
717лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
519лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2357лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1737лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1130лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1486лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
868лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
671лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
402лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
521лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1063лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
668лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
601лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
957лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
850лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
534лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
744лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
467лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
638лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
401лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
532лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
334лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
267лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
425лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
319лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
200лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

port marina, port marina halkidiki, port marina kasandra, port marina greece, port marina Pefkohori, port marina гърция, port marina халкидики, port marina касандра, port marina пефкохори, port marina 2023, port marina цени, port marina мнения, port marina цени 2023, port marina лято 2023, port marina ранни записвания, port marina last minute, port marina hotel, port marina hotel halkidiki, port marina hotel kasandra, port marina hotel greece, port marina hotel Pefkohori, port marina hotel гърция, port marina hotel халкидики, port marina hotel касандра, port marina hotel пефкохори, port marina hotel 2023, port marina hotel цени, port marina hotel мнения, port marina hotel цени 2023, port marina hotel лято 2023, port marina hotel ранни записвания, port marina hotel last minute, порт марина, порт марина гърция, порт марина халкидики, порт марина касандра, порт марина пефкохори, порт марина цени, порт марина мнения, порт марина цени 2023, порт марина лято 2023, порт марина ранни записвания, хотел порт марина, хотел порт марина гърция, хотел порт марина халкидики, хотел порт марина касандра, хотел порт марина пефкохори, хотел порт марина цени, хотел порт марина мнения, хотел порт марина цени 2023, хотел порт марина лято 2023, хотел порт марина ранни записвания

cache load