bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Port Marina Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Port Marina Hotel - Халкидики / Касандра, Пефкохори

Празници - Намаления и промоции

729лв
620лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1147лв
975лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
603лв
513лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
483лв
410лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
403лв
343лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
242лв
206лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%

Port Marina Hotel е добър тризвезден хотел с относително голяма територия и добре озеленена площ, който се намира само на 620 метра от дългата пясъчна ивица на морето, в тих район между селищата Пефкохори и Палиури. Хотелът разполага с олимпийски размери басейн със слънчева тераса с шезлонги и чадъри, както и бар-ресторант на басейна. От терасите на стаите се разкрива изключително красива гледка над палмите към крайбрежието, Ситония и Атон. Хотелът предоставя добро съотношение между качество и цена.

Местоположение на Port Marina Hotel, Халкидики

Port Marina Hotel се намира на Касандра (Халкидики) само на няколко минути с кола от Пефкохори и в близост до Xenia Beach и Chaniotis Beach. Точно срещу хотела се намира лиман, който се използва за пристанище на лодки и малки яхти, от двете страни на който се простират дълги пясъчни плажове, а един от най-добрите плажове на Касандра - Палиури, е само на 3 километра и половина.

разстояние до центъра: 3.8km

Удобства в Port Marina Hotel

Удобства и услуги:
- спортните съоръжения в хотел Port Marina включват баскетболно игрище и фитнес зала
- 24-часова рецепция
- чадъри и шезлонги на плажа и басейна
- фоайе
- външна детска площадка
- паркинг
- басейн и бар на басейна
- детски басейн
- ресторант
- Wi-Fi интернет достъп
- гледане на деца (платена услуга)
- съхранение на багаж

Политика на настаняване:
Настаняване: 15:00 часа
Напускане: 11:00 часа
Период на работа
Хотел Port Marina работи от 23 Април до 30 септември.

Стаи и настаняване в Port Marina Hotel

Стаите разполагат със самостоятелен балкон с изгед градина, море или басейн. Удобствата на стаите включват климатик, балкон или тераса, сателитна телевизия, баня с душ, тоалетни принадлежности, сешоар, кухненски кът, хладилник и телефон.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

596лв
507лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
876лв
745лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2782лв
2225лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3723лв
2978лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1321лв
1123лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1001лв
851лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
484лв
411лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
685лв
583лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
807лв
686лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
726лв
617лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
484лв
411лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1965лв
1670лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2697лв
2292лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1288лв
1094лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1688лв
1435лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
483лв
410лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
726лв
617лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1100лв
935лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2960лв
2516лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
376лв
319лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
256лв
217лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
463лв
393лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
343лв
291лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
341лв
290лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
501лв
426лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1127лв
958лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
767лв
652лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1080лв
918лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
800лв
680лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1225лв
1041лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1741лв
1480лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2695лв
2291лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2067лв
1757лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
550лв
467лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
430лв
365лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
242лв
206лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
617лв
494лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
417лв
334лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
845лв
676лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
565лв
452лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2998лв
2549лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4044лв
3437лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
5206лв
4425лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3786лв
3218лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2000лв
1700лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3012лв
2560лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1317лв
1119лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
957лв
813лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4042лв
3112лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
3101лв
2388лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1100лв
935лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2233лв
1898лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3073лв
2612лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2369лв
1942лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
1846лв
1514лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
511лв
435лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
751лв
639лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1630лв
1304лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2361лв
1889лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3482лв
2960лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2449лв
2082лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
306лв
251лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
435лв
357лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
3815лв
3052лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2803лв
2243лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1003лв
853лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1645лв
1398лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2420лв
2057лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
685лв
583лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1317лв
1119лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
957лв
813лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1317лв
1119лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
957лв
813лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1376лв
1101лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1777лв
1421лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1433лв
1218лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1833лв
1558лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
4737лв
4027лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3692лв
3138лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2688лв
2285лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3556лв
3022лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1279лв
1023лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
979лв
783лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1176лв
1000лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
896лв
761лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
968лв
823лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1448лв
1231лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
887лв
754лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1328лв
1128лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1902лв
1617лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1257лв
1068лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
513лв
421лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
713лв
585лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-18%
1080лв
918лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
800лв
680лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2176лв
1850лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1403лв
1081лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-23%
1531лв
1301лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1926лв
1483лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
2412лв
2050лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3144лв
2672лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3030лв
2575лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2255лв
1917лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3615лв
2892лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2712лв
2169лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2166лв
1841лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1649лв
1402лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2249лв
1912лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2028лв
1724лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1428лв
1214лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2110лв
1794лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1378лв
1172лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
766лв
613лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1127лв
901лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3085лв
2468лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
685лв
583лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2285лв
1828лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
926лв
787лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3423лв
2910лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2411лв
2050лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
800лв
616лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-23%
1080лв
831лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
3073лв
2366лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-23%
2233лв
1719лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-23%
926лв
740лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
685лв
548лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3030лв
2424лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2255лв
1804лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2349лв
1879лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3070лв
2456лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2695лв
2291лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2067лв
1757лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2265лв
1926лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2988лв
2540лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
3191лв
2712лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2416лв
2054лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1100лв
935лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1513лв
1211лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1993лв
1595лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
484лв
387лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
724лв
579лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
421лв
337лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
622лв
497лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
426лв
341лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
426лв
362лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
783лв
626лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1031лв
825лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1203лв
963лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2246лв
1909лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1472лв
1251лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2337лв
1987лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
993лв
844лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1563лв
1328лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
800лв
640лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1080лв
864лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1914лв
1627лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2634лв
2239лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
797лв
678лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1097лв
933лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1756лв
1405лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1276лв
1021лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2697лв
2292лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1965лв
1670лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
800лв
680лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3146лв
2422лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
1080лв
918лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
3199лв
2559лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2309лв
1778лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-23%
4319лв
3455лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3335лв
2835лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4637лв
3941лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2437лв
1950лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3274лв
2619лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2960лв
2516лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3144лв
2578лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-18%
2412лв
1978лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
1879лв
1598лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2525лв
2146лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3144лв
2672лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2412лв
2050лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3535лв
3005лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2631лв
2237лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2825лв
2401лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3665лв
3115лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2295лв
1951лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1772лв
1506лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1180лв
1003лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1888лв
1511лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1468лв
1175лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
787лв
606лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
626лв
482лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
3723лв
3164лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2819лв
2396лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
5396лв
4586лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4195лв
3566лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1180лв
1003лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1096лв
932лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1376лв
1170лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2369лв
2013лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1846лв
1569лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1370лв
1165лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1791лв
1522лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
916лв
733лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
716лв
573лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1476лв
1181лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1076лв
861лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
645лв
497лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-23%
753лв
640лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1033лв
878лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1217лв
974лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
857лв
685лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
886лв
682лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
994лв
845лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1639лв
1393лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
483лв
410лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1311лв
1115лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
795лв
676лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
161лв
137лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
241лв
205лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
507лв
405лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
747лв
597лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
859лв
731лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
559лв
475лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3112лв
2645лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2192лв
1863лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
341лв
279лв
6-10 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
501лв
411лв
6-10 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
626лв
532лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
426лв
362лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
455лв
364лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
655лв
524лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1778лв
1511лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2681лв
2279лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
702лв
576лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
1002лв
822лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-18%
800лв
640лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1080лв
864лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1684лв
1381лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
1371лв
1165лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1851лв
1573лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2311лв
1895лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-18%
571лв
486лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3423лв
2807лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
771лв
617лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
571лв
457лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2411лв
1977лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
2411лв
1929лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3423лв
2739лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1684лв
1431лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3047лв
2590лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5030лв
4024лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1965лв
1670лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2143лв
1822лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2697лв
2292лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3749лв
2999лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2311лв
1965лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1531лв
1301лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1475лв
1210лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
2176лв
1850лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1115лв
915лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
2092лв
1779лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
281лв
239лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2824лв
2401лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4621лв
3558лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
385лв
327лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3471лв
2672лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-23%
1225лв
1041лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1645лв
1399лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3815лв
2938лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
2380лв
1952лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
2803лв
2159лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
3248лв
2663лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
3535лв
2899лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
3593лв
3054лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2631лв
2158лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
2757лв
2343лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3790лв
2918лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
4940лв
3804лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
1100лв
880лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
430лв
344лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
550лв
440лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
979лв
832лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1279лв
1087лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2412лв
1930лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3144лв
2515лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4093лв
3479лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1805лв
1390лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
1384лв
1066лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1343лв
1074лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1703лв
1362лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3474лв
2779лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4630лв
3704лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3920лв
3332лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5211лв
4429лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1691лв
1302лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-23%
2270лв
1748лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
2855лв
2284лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3691лв
2953лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1743лв
1394лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3669лв
3119лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2765лв
2351лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2205лв
1874лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2928лв
2489лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2881лв
2449лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3721лв
3163лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1383лв
1106лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2166лв
1841лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
14883лв
11460лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-23%
11682лв
8995лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1846лв
1421лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
2369лв
1824лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
4184лв
3431лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-18%
3172лв
2601лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-18%
1096лв
932лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1376лв
1170лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1180лв
1003лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
598лв
460лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
453лв
349лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
3141лв
2513лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4174лв
3339лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
860лв
731лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2246лв
1909лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1100лв
935лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1723лв
1464лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1283лв
1026лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1003лв
802лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1395лв
1186лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1738лв
1338лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1317лв
1014лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-23%
1075лв
914лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2246лв
1909лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1723лв
1464лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1212лв
1030лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3782лв
3215лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
932лв
792лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
5223лв
4439лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
538лв
430лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3393лв
2714лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4983лв
3987лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
738лв
590лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1014лв
862лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
714лв
607лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1371лв
1097лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2016лв
1613лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1033лв
826лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
753лв
602лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
886лв
708лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
1145лв
916лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
725лв
580лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2114лв
1691лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3235лв
2588лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1093лв
929лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1721лв
1463лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
603лв
483лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
362лв
279лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-23%
242лв
186лв
2-5 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
403лв
323лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
603лв
483лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
241лв
198лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
403лв
323лв
3-8 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
161лв
132лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
845лв
676лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
565лв
452лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
845лв
718лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
565лв
480лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
484лв
387лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
724лв
579лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
966лв
772лв
22-30 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
242лв
206лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
161лв
137лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
241лв
205лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
724лв
579лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
569лв
484лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
484лв
387лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
849лв
722лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
994лв
845лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1639лв
1393лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
858лв
730лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
578лв
492лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
742лв
594лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
587лв
470лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
502лв
402лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
867лв
694лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2751лв
2338лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4230лв
3596лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1718лв
1461лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2990лв
2541лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
256лв
217лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
376лв
319лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3762лв
3085лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
5243лв
4299лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
10987лв
9339лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2713лв
2089лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-23%
876лв
745лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
501лв
426лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
7641лв
6495лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
751лв
639лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
596лв
507лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
341лв
290лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1772лв
1364лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
426лв
362лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
626лв
532лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
626лв
501лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
426лв
341лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
256лв
217лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
376лв
319лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1181лв
1004лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1809лв
1537лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2412лв
2050лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1575лв
1339лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
788лв
646лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
596лв
477лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1206лв
989лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-18%
876лв
701лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1367лв
1094лв
15-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1927лв
1542лв
15-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
964лв
771лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
809лв
688лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
569лв
484лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
683лв
547лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
871лв
715лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
1152лв
979лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1433лв
1175лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1290лв
1057лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
1675лв
1424лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2060лв
1689лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-18%
750лв
637лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1050лв
892лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
571лв
486лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
306лв
245лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
435лв
348лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2233лв
1898лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
914лв
731лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3073лв
2612лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1234лв
987лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2143лв
1715лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3047лв
2437лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2143лв
1822лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2756лв
2205лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3047лв
2590лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3912лв
3130лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1684лв
1431лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2176лв
1676лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-23%
1403лв
1193лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1926лв
1637лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2311лв
1965лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1531лв
1179лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
1531лв
1301лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2176лв
1850лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1684лв
1431лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2311лв
1965лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3082лв
2465лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2245лв
1796лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
914лв
731лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2825лв
2402лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1234лв
987лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
3082лв
2465лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3987лв
3389лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2245лв
1796лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
1225лв
1041лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1276лв
1021лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1276лв
1084лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2067лв
1757лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1756лв
1405лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2934лв
2494лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1676лв
1425лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1741лв
1480лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1926лв
1579лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-18%
1153лв
980лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1403лв
1151лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
1573лв
1337лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
21290лв
17032лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3034лв
2579лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2145лв
1823лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3186лв
2549лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
4196лв
3567лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2283лв
1826лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
27668лв
22134лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3013лв
2561лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2352лв
1882лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
887лв
709лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
984лв
836лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
744лв
632лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1167лв
934лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
3256лв
2605лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
945лв
756лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1225лв
980лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1466лв
1202лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
2741лв
2330лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3581лв
3044лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1146лв
940лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
3593лв
2874лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2067лв
1757лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3030лв
2484лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
2695лв
2291лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4040лв
3313лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
2255лв
1849лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
1466лв
1173лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3007лв
2466лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
2757лв
2205лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1146лв
917лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1723лв
1327лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
1723лв
1378лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2246лв
1796лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2246лв
1729лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
1283лв
1091лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1879лв
1504лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2525лв
2020лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1100лв
880лв
9-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1003лв
853лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
860лв
688лв
9-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1146лв
940лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
1466лв
1202лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
1003лв
853лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
6679лв
5477лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-18%
5118лв
4197лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
1003лв
853лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2631лв
2237лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3535лв
3005лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1958лв
1605лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
2558лв
2098лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
2566лв
2181лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2006лв
1705лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1283лв
1091лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2487лв
2114лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1927лв
1638лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1030лв
875лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1310лв
1113лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1043лв
834лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1323лв
1058лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
4190лв
3436лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-18%
1577лв
1261лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3249лв
2502лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
3249лв
2664лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
1217лв
973лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4190лв
3226лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-23%
1827лв
1553лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2199лв
1693лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
1719лв
1323лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
3526лв
2715лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
2595лв
2076лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1440лв
1224лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1427лв
1213лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1231лв
1046лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1650лв
1403лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1591лв
1352лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1861лв
1581лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2130лв
1811лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2658лв
2047лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
1350лв
1147лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1226лв
944лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-23%
3315лв
2652лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1070лв
909лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1546лв
1191лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
3316лв
2553лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
2584лв
1990лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-23%
3316лв
2719лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
2584лв
2119лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
7442лв
6325лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
5841лв
4965лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1966лв
1514лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
470лв
399лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1566лв
1206лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-23%
590лв
501лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1846лв
1477лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2369лв
1895лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3237лв
2493лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
2517лв
1938лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
1096лв
932лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1376лв
1170лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
5209лв
4428лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4089лв
3475лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1096лв
932лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1376лв
1170лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
474лв
379лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
369лв
295лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
626лв
501лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
787лв
629лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2712лв
2169лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3615лв
2892лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
5628лв
4502лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2558лв
2046лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
4307лв
3446лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1958лв
1566лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1791лв
1432лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1762лв
1410лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2302лв
1842лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1283лв
1091лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2695лв
2156лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3405лв
2894лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3144лв
2672лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2412лв
2050лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3972лв
3376лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2960лв
2516лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2537лв
2157лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
979лв
783лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
2023лв
1659лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-18%
4720лв
4012лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1279лв
1023лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3599лв
3060лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2583лв
2118лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-18%
3286лв
2530лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
2274лв
1751лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
1364лв
1159лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1004лв
853лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1033лв
826лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2468лв
2097лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
753лв
602лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3629лв
3085лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1779лв
1512лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4626лв
3701лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3267лв
2614лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1257лв
1068лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1291лв
1058лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-18%
1771лв
1452лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-18%
323лв
274лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1420лв
1136лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1000лв
800лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
443лв
376лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
443лв
376лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
215лв
183лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2718лв
2174лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4084лв
3472лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2964лв
2519лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
295лв
251лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1851лв
1481лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2011лв
1608лв
7-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2847лв
2278лв
7-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2718лв
2174лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1851лв
1481лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1542лв
1234лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1714лв
1319лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-23%
2434лв
1874лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-23%
811лв
625лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-23%
571лв
440лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
1127лв
958лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
807лв
686лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
538лв
430лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
430лв
366лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
590лв
502лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
738лв
590лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
684лв
582лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
484лв
411лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
269лв
229лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
389лв
331лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
161лв
137лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
565лв
480лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
241лв
205лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
484лв
411лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
24-30 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
966лв
821лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
242лв
206лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
807лв
686лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
645лв
549лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
565лв
480лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
565лв
480лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1181лв
1004лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
984лв
837лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря